مشاهده / بستن موضوعات
ریزش گود برداری غیر اصولی در پردیس/ساختمان مجاور تخلیه شد
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، محمد لاله بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ریزش دیوار یک ساختمان بر اثر گودبرداری غیر اصولی خبر داد و گفت: روز گذشته دیوار شمالی یک ملک در حال ساخت در اثر گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت. وی ادامه داد: پس از این حادثه بیم تخریب ساکنان مجتمع مجاور می رفت، که شهرداری پس از اطلاع به سرعت وارد عمل شده و ساکنان مجتمع را از منزل خارج کرد و اسکان موقت داد. شهردار پردیس با بیان این که تمام ساکنان مجتمع مسکونی مجاور دیوار فرو ریخته در سلامتی کامل به سر می برند، گفت: در این حادثه کسی آسیبی ندیده است. وی گفت: هم اکنون قسمت فرو ریخته پر و عملیات ایمن سازی انجام شده است و تا گرفتن تصمیم صحیح و اقدام اصولی، از ادامه ساخت ملک گود برداری شده ممانعت به عمل خواهد آمد.