مشاهده / بستن موضوعات
بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگویی مهربانی‌های پیامبر(ص) هستیم
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر رسانه تی ویبانی گفت: در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازگفتن از رسانه تی ویبانی های پیامبر (ص) است. مشروح متن پیام سیدعباس صالحی به این کنگره به شرح زیر است: «به نام خداوند رسانه تی ویبان حضرت محمد (ص) به گواه تاریخ شمع جمع آفرینش است. او که در امتداد و اختتام راه پیامبران چونان چراغی فروزان، دل تاریک انسان قرن ها را روشن کرده است. او که معجزه اش کلام است و کتاب. او که کتابش در کلام بی مانند است و در معنا بی نظیر. پیامبر رسانه تی ویبانی هاست و در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر نیاز به بازگفتن از رسانه تی ویبانی های اوست تا کلام متبرک به نام و یاد و صفات آن بزرگوار راه همدلی و وفاق را میان انسان ها و بیش از همه پیروان آن پیامبر عظیم الشأن هموار کند و کدام کلام موثرتر و نافذتر از زبان شعر که روح افزا و عشق افروز است، اگرچه بسیار شاعران بزرگ از آن بزرگوار گفته و سروده اند اما رسانه تی ویبانی و خوبی ایشان چنان وسیع است که گفتن و گفتن و باز گفتنش برای گوش سمیع تازگی دارد. امید که کنگره «پیامبر رسانه تی ویبانی ها» چونان شعری بلیغ بر جان آدمی بنشیند و نوری بر گوشه ای از خوبی های حضرت محمد مصطفی (ص) شود.»