مشاهده / بستن موضوعات
چاپگر های سه بعدی لباس فضانوردان را تولید خواهند کرد
ایران آنلاین /به گزارش ایران آنلاین به نقل از ساینس، این ماده در ظاهربیشتر شبیه به لباس شوالیه های باستانی است و می تواند از فضانوردان به خوبی محافظت کند.
ماده تولید شده قابلیت انعطاف بالایی داشته و وزنش نیز سبک است.هم اکنون آزانس فضایی در حال توسعه موادی است که بتواند در لباس فضانوردان تغییراتی اساسی ایجاد کند تا قابلیت حرکتی آنها را در عملیات های فضایی بالاببرد.
«رائول  پولیت کاسیای» طراح اسپانیایی دراین باره گفت:« پارچه ساخته شده 3 بعدی از موادی که قابلیت تاشدن دارند تهیه شده است. از این مواد حتی برای محافظت از فضا پیما در قشای بیرونی نیزاستفاده خواهد شد و به صورت عایق فضا پیما را در مقابل قمرهای یخی چون قمر مشتری محافظت می کند. ما سعی داریم هزینه تولید را کاهش و توانایی پارچه را افزایش دهیم.» --- --- ---