مشاهده / بستن موضوعات

آسانسوری که افقی حرکت می کند

آسانسوری که افقی حرکت می کند
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، یک شرکت آلمانی  سعی دارد با استفاده از شناورسازی به وسیله مغناطیس و موتورهای خطی آسانسوری بسازد که به جای بالا و پایین به چپ و راست برود.  چنین آسانسوری در صورت ساخت، نخستین نمونه در جهان خواهد بود. همچنین مهمترین نقطه عطف صنعت آسانسور سازی از ۱۶۰ سال پیش تاکنون به حساب می آید. چنین آسانسوری با سرعت ۳۲ فوت در ثانیه حرکت می کند.