مشاهده / بستن موضوعات
ایران رئیس مجمع اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه شد
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، حسین رسانه تی ویی با اشاره به برگزاری دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه در تهران و مذاکره و امضای توافقنامه با ۸ کشور حاضر در این کنگره برای برای ارائه سرویس ها و انتقال دانش فنی، گفت: در این کنگره ۱۵۲ نفر از ۳۲ کشور آسیایی و اقیانوسیه شرکت کردند و از دو کشور فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کشورهای ناظردر این کنگره حضور دارند. وی افزود : در روز نخست این کنگره بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه با برگزاری مجمع اتحادیه آسیا و اقیانوسیه، ایران به عنوان رئیس و ژاپن هم به عنوان معاون شورای عالی این اتحادیه انتخاب شدند که از اهمیت خاصی برخوردار است. معاون وزیر ارتباطات از فعالیت ۹ کمیته زیر مجموعه این کنگره در روزهای برگزاری آن خبر داد و تصریح کرد : این کمیته ها در خصوص مباحث مربوط به سرویس های مالی ، پست مالی و تجارت الکترونیک بین اعضا جلساتی را برگزار می کنند و در روز پنجشنبه این گزارش به مجمع این اتحادیه ارائه می شود. وی توسعه تجارت الکترونیک بین اعضا ، توسعه سرویس های مالی و پیگیری مصوبات کنگره ۲۰۱۶ پست جهانی را از اهداف این کنگره بیان کرد و اظهار داشت : پیشنهاد رفرم ایران در مجمع دیروز این کنگره به تصویب رسید که به احقاق حقوق کشورهای عضو در مرسولات وارده و صادره منجر می شود. رسانه تی ویی با اشاره به پیشنهاد های ایران در کنگره ۲۰۱۶ پست جهانی و تصویب عضویت ایران در شورای راهبری این اتحادیه، تصریح کرد : در کنگره تهران هم شرکت ملی پست به نمایندگی از ایران پیشنهاداتی را درباره تجارت الکترونیک و حق ترمینال در تبادلات پستی و همچنین سرویس های مالی پستی دارد . مدیرعامل شرکت ملی پست از مذاکره و امضای توافقنامه با ۸ کشور در روزهای برگزاری این کنگره در تهران برای ارایه سرویس ها و انتقال دانش فنی خبر داد و با اشاره به موافقت کشورهای عضو اتحادیه با پیشنهاد سقف ۱۰ هزار دلار در تبادلات خرد ایران با کشورهای عضواتحادیه جهانی پست، گفت : پست بانک به عنوان نماینده ایران در این حوزه، مجوز نصب نرم افزار IFS  ویژه سرویس های مالی را دریافت کرده و ظرف ۲ ماه آینده ایران می تواند با ۱۷۰ کشور دنیا در تبادلات خرد مالی ارتباط برقرار کند.