مشاهده / بستن موضوعات
سرپرست معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه نفت منصوب شد
به گزارش خبرگزاری رسانه تی وی، دکتر جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حکمی احمد فرمهینی فراهانی را به سرپرستی معاونت برنامه ­ریزی این پژوهشگاه منصوب کرد. پیش از این محمدحمید ایجازی معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت بود. توفیقی در بخشی از ماموریت‌های محوله به دکتر فرمهینی فراهانی در این حکم، با تاکید بر اهمیت و نقش تاثیرگذار این معاونت در تحقق اهداف و ماموریت­­‌های پژوهشگاه صنعت نفت، خواستار اهتمام جدی به امور زیر شده است: راهبری و نظارت بر فرآیند طراحی، تدوین و بازنگری برنامه­ های راهبردی پژوهشگاه نفت در چارچوب سیاست­های اصولی صنعت نفت هدایت، اجرا و نظارت بر کلیه فرآیند­های مرتبط با فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در چارچوب رویه­ های استاندارد در وزارت نفت با رویکرد ارتقای توانمندی و قابلیت­ های پژوهشگاه تدوین نقشه راه و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با اهداف عملیاتی توسعه و بهبود سیستم­ها و فرآیند برنامه‌ریزی و تهیه دستورالعمل­ ها و رویه‌های سازمانی راهبری و توسعه سیستم ­های بهبود بهره‌وری با بهره‌گیری از مدل­های سیستم نظارت بر طراحی، تدوین و استقرار سیستم مدیریت عملکرد نیروی انسانی در مقیاس فردی، گروهی، سازمانی و برنامه ریزی برای ایجاد، توسعه کانون­ های ارزیابی با رویکرد توسعه­‌ای عضویت در شورای پژوهشی و هیات رئیسه پژوهشگاه صنعت نفت.