مشاهده / بستن موضوعات

كاهش ۴۰ درصدي قيمت سفر به عتبات عاليات در رمضان

محسن نظافتي درباره اعزام‌هاي ماه مبارك رمضان به عتبات عاليات اظهار كرد: نام‌نويسي براي اعزام متقاضيان به عتبات عاليات در ايام ماه مبارك رمضان در كاروان‌ها آغاز شده و روند اعزام‌ها از روز اول ماه مبارك انجام مي‌گيرد.
وي افزود: اعزام‌ها در نيمه اول ماه مبارك رمضان بسيار محدود انجام مي‌گيرد و غالب هتل‌ها در اين ايام 15 روزه براي بازسازي و تعميرات تعطيل هستند.
مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت تصريح كرد: در نيمه اول ماه مبارك رمضان حدود 40 كاروان يعني نزديك به 2 هزار نفر به عتبات اعزام خواهند شد، اما اين تعداد در نيمه دوم ماه مبارك رمضان افزايش مي‌يابد.  به گفته نظافتي، در نيمه دوم ماه مبارك رمضان اعزام‌ها بنابر درخواست متقاضيان افزايش چشمگيري مي‌يابد و روزانه 40 كاروان به عتبات عاليات اعزام خواهند شد كه رقم زائران در تمام اين دو هفته بيش از 23 هزار نفر خواهد بود.  وي افزود: استقبال زائران ايراني نيز به سبب ليالي قدر و ساير مناسبت‌ها در نيمه دوم ماه مبارك رمضان بيشتر خواهد بود و تمامي تداركات نيز براي خدمت‌رساني در اين ايام آماده است.  مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت توضيح داد: حدود 70 درصد هتل‌هاي طرف قرارداد با ايران در نيمه اول ماه مبارك رمضان براي تعميرات و بازسازي تعطيل هستند، اما ظرفيت خدمت‌رساني و هتل‌ها در نيمه دوم ماه مبارك رمضان افزايش خواهد يافت.  نظافتي با بيان اينكه براي ايام ماه مبارك رمضان بسته‌هاي يك هفته‌اي، 10 روزه، 12 روزه و 15 روزه وجود دارد، گفت: امسال در اعزام‌هاي ماه مبارك رمضان، غالب زائران اعزام‌هاي يك هفته‌اي را انتخاب كرده‌‌اند.  وي افزود: تاكنون بيشترين درخواست‌ها يك هفته‌اي بوده و تعداد معدودي خواهان سفرهاي 10 روزه و 12 روزه در ماه  مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت درباره قيمت سفرهاي ماه مبارك رمضان به عتبات عاليات اظهار كرد: در ماه مبارك رمضان قيمت سفرهاي يك هفته‌اي عتبات عاليات نسبت به ايام قبل كاهش 25 تا 40 درصدي خواهد داشت.  نظافتي توضيح داد: فقط قيمت سفرهاي 10 يا 12 روزه نيز نسبت به قيمت‌هاي يك هفته‌اي ماه مبارك رمضان حدود 30 درصد افزايش دارد كه اين موضوع نيز به خاطر افزايش تعداد روزها و خدمات است.