مشاهده / بستن موضوعات

قاب خاطرات زیر آوار زلزله/ عکس

قاب خاطرات زیر آوار زلزله/ عکس
به گزارش رسانه تی وی، قاب خاطرات زیر آوار زلزله کرمانشاه.